Безмежність потреб. Закон зростання потреб

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2014 в 05:21, реферат

Краткое описание

Одне з фундаментальних положень політичної економії полягає в тому, що особисті потреби людини є безмежними, а виробничі ресурси, які необхідні для задоволення цих потреб, — обмеженими.
Виробництво постійно розвивається і, з одного боку, збільшує кількість і поліпшує якість продукції та послуг, необхідних для задоволення людських потреб, а з іншого — створює нові товари, яких раніше не існувало і які можуть краще задовольняти вже наявні людські потреби та породжувати нові. Наприклад, ще не так давно люди не користувалися комп'ютерами, мобільними телефонами, супутниковими антенами, кондиціонерами, кухонними комбайнами, мікрохвильовими печами та іншими речами. їх не існувало. А тепер вони все більше входять у побут населення, і все це завдяки розвитку науки і техніки.

Вложенные файлы: 1 файл

Безмежність потреб.docx

— 14.84 Кб (Скачать файл)

Безмежність потреб. Закон  зростання потреб

 

Одне  з фундаментальних положень політичної економії полягає в тому, що особисті потреби людини є безмежними, а  виробничі ресурси, які необхідні  для задоволення цих потреб, —  обмеженими. 
Виробництво постійно розвивається і, з одного боку, збільшує кількість і поліпшує якість продукції та послуг, необхідних для задоволення людських потреб, а з іншого — створює нові товари, яких раніше не існувало і які можуть краще задовольняти вже наявні людські потреби та породжувати нові. Наприклад, ще не так давно люди не користувалися комп'ютерами, мобільними телефонами, супутниковими антенами, кондиціонерами, кухонними комбайнами, мікрохвильовими печами та іншими речами. їх не існувало. А тепер вони все більше входять у побут населення, і все це завдяки розвитку науки і техніки.

Потреби суспільства безмежні, а економічні ресурси, що необхідні для їх задоволення, — обмежені. Безмежність потреб має різні форми прояву. По-перше, вони відтворюються (не можна, один раз  поївши, задовольнити цю потребу назавжди); по-друге, розвиток суспільства і  виробництва породжує все нові й  нові потреби; по-третє, не має меж  процес удосконалення структури  потреб, їх облагороджування, як і не має меж удосконалення людської особистості.

Безмежність потреб обумовлена як розвитком виробництва, яке в умовах конкуренції постійно вдосконалюється, створює нові споживчі блага, а отже й нові потреби, так  і фантазією. Зростанню і поширенню  потреб сприяють сучасні комунікації, розвинена реклама, яка намагається  переконати споживача в тому, що ми потребуємо ті чи інші речі, яких без  реклами не купували б.

Отже, якщо розглядати систему потреб у  цілому, аналізувати зміни, що в ній  відбуваються протягом тривалого часу, то ми переконаємося, що їх зростання  є закономірним процесом.

Потреби людей змінюються і розвиваються з розвитком самої людини та матеріального  виробництва. Зростання потреб є  об'єктивним законом. Суть даного закону полягає в тому, що з розвитком  суспільного виробництва і самої  людини зростає і розвивається коло потреб, змінюється співвідношення між  різними потребами і формами  їх задоволення. Практично це проявляється в тому, що люди потребують все більшої  кількості та ширшого кола предметів  споживання, підвищуються їх вимоги до життя та праці, до розширення і покращення кола послуг і зміни їх структури.

Зростання потреб, розширення їх кола стимулює розвиток виробництва, а розвиток виробництва  породжує нові потреби. Закон зростання  потреб виражає зв'язок між виробництвом і потребами, показує, як розвиток виробництва  і зміни соціально-економічних  та природних умов ведуть до зміни  потреб, які вже існують, і появи  нових, а іноді й до відмирання перших.

Зростання суспільних потреб і зміна їх структури  визначаються багатьма факторами. Найважливішими з них є розвиток матеріального  виробництва, підвищення культурно-освітнього рівня населення, урбанізація.

На  ранніх етапах розвитку суспільства  коло людських потреб було вузьким. Це були переважно природні потреби, тобто  ті, що породжувалися фізіологічними процесами, природними умовами і  задовольнялися спільною діяльністю общини, роду. У міру розвитку продуктивних сил зростали й потреби, розширювалось  їх коло, виникали соціальні та інтелектуальні потреби. Це розширене коло потреб ставило  завдання виробництву створювати нові споживчі блага для їх задоволення.

Особливо  швидко зростають потреби людей  з переходом до машинного виробництва, його електрифікації та автоматизації. Застосування нової техніки і  нових технологій вимагає підвищення загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня працівників. Чим вищий  рівень розвитку техніки, тим більш  освіченою повинна бути людина, тим  вищими стають її потреби. Технічний  прогрес змінює технології виробництва  і ставить вищі вимоги до технічної  підготовки кадрів, вимагає вміння користуватися новою технікою, виконувати нові трудові процеси, виробляти  нову продукцію. Безперервний розвиток техніки вимагає безперервного  розвитку здібностей і набуття нових  знань. Спеціальні знання, висока професійна підготовка, загальна культура людини перетворюються в обов'язкову умову  успішної праці дедалі ширших верств працівників. І все це викликає розширення кола потреб людини.

Матеріальним  потребам властивий високий коефіцієнт відтворення. Швидка поява нових  виробів розпалює наші апетити, а  реклама прагне переконати нас у  тому, що нам потрібна значна кількість  нових речей. Ще не так давно ми не мали змоги купувати персональні  комп'ютери, відеомагнітофони, електронні годинники, мікрохвильові печі, мобільні телефони та інші нові товари. А зараз  вони ввійшли в побут багатьох людей.

Таким чином, зростання потреб є об'єктивним наслідком розвитку виробництва, технічного прогресу та зростання культурно-освітнього рівня людини.

Закон зростання потреб є законом суспільного  прогресу. Він виражає не просто зростання, тобто появу все нових  потреб, ай зміну їх структури, що свідчить про рух суспільства до прогресу, різнобічного розвитку людини і вищого рівня життя.

Економісти  виділяють декілька етапів зростання  потреб у розвинутих країнах у XX ст.

Перший  етап тривав до середини 50-х років. У  цей період домінувало зростання  матеріально-речових потреб та рівня  їх задоволення. Це означає, що збільшувався й урізноманітнювався випуск різних товарів, поліпшувалась їх якість, зростало споживання.

Другий  етап почався з середини 50-х років  з переходом до "економіки споживання", коли стало переважати зростання  соціальних потреб, тобто в освіті, медичному обслуговуванні, спорті, відпочинку тощо. Найшвидше і найбільше  це проявилося в США. Це підтверджується  суттєвим зростанням витрат на послуги.

Третій  етап зростання потреб почався з 80-х років. Він характеризується зростанням інтелектуальних та гуманітарних потреб, пов'язаних із змінами характеру  праці, їх задоволення сприяє всесторонньому розвитку особистості.

З одного боку потреби пов'язані з виробництвом, з другого вони безпосередньо  пов'язані із споживанням. Споживання є процес задоволення потреб. І  тенденції, зміни, що відбуваються в  споживанні, певною мірою відображають зміни потреб. Але це не означає, що за структурою споживання можна  визначати структуру потреб. Потреби  часто залишаються незадоволеними через низький рівень доходів  населення, або через відсутність  на ринку деяких товарів чи послуг. Це значить, що структура споживання не завжди відображає структуру потреб.


Информация о работе Безмежність потреб. Закон зростання потреб