Аналіз видання і його технічна характеристика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2014 в 00:04, лабораторная работа

Краткое описание

Видання віддруковано офсетним способом, який за сучасних умов книгодрукування, як і раніше, залишається основним способом відтворення поліграфічної продукції в різних її видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, етикетки, пакування, різноманітна акцидентна продукція.

Содержание

Вступ 3
Розділ 1. Аналіз видання і його технічна характеристика 4
Розділ 2. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку технологічного процесу виготовлення друкарських форм 7
Розділ 3. Детальна розробка технологічного процесу 10
Розділ 4. Розрахунково-графічна частина 12
Висновки 16
Список використаних джерел 17

Вложенные файлы: 1 файл

РАСЧЕТКА 1.docx

— 35.43 Кб (Скачать файл)

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ 3

Розділ 1. Аналіз видання і його технічна характеристика 4

Розділ 2. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку технологічного процесу виготовлення друкарських форм 7

Розділ 3. Детальна розробка технологічного процесу 10

Розділ 4. Розрахунково-графічна частина 12

Висновки 16

Список використаних джерел 17

ВСТУП 

Для виконання роботи було обрано літературно-художнє російськомовне видання Стендаля «Красное и черное» 1990 року видання. Роман має підзаголовок «Хроника ХІХ века» і змальовує французьке суспільство періоду Реставрації.

Видання віддруковано офсетним способом, який за сучасних умов книгодрукування, як і раніше, залишається основним способом відтворення поліграфічної продукції в різних її видах: газети, журнали, книги, художні альбоми, етикетки, пакування, різноманітна акцидентна продукція.

В Україні на початку 90-х років нараховувалось 26 державних видавництв. Після проголошення незалежності нашої держави у 1991 році процеси поділу союзного майна, формування законодавчої бази власної економіки на нових засадах та органів управління нею, значне зменшення бюджетної підтримки, гіперінфляція не могли не позначитись і на стані національного книговидання. Процес згортання діяльності державного видавництва значною мірою був спричинений ліквідацією книготорговельного об’єднання Укркнига (1992 р.), а з ним і ліквідацією мережі книжкової торгівлі в Україні.

І хоч в період з 1991 по 1999 рр. виникає близько тисячі приватних видавництв, на якість і кількість друкованої продукції це вплинуло не дуже добре. Хаос в книжковому бізнесі привів до катастрофічного зменшення кількості примірників на душу населення України: з 4 прим. на 1989 рік до 0,33 прим. на 1999 рік. Державна програма розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 р. була виконана лише на 13,3%.

Пропоную здійснити перевидання із покращенням технології виготовлення, а також вилучення всіх наявних дефектів, що є актуальним у представленні цієї книги широкому колу читачів.

 

 

1. АНАЛІЗ  ВИДАННЯ І ЙОГО ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Для дослідження обрано художнє видання:

Стендаль. «Красное и черное: Хроника ХІХ века: Роман» / Пер. з фр. С. Боброва, М. Богословської. – К.: Рад. шк., 1990. – 400 с.

 

Таблиця 1.1 - Технічна характеристика видання

№ п/п

Найменування показника

Визначення

1.

Формат і доля аркушу, см

60x90/16

2.

Обсяг:

фіз. друк. аркушів

умовних друк. аркушів

обліково-видавничих аркушів

умовних фарбовідбитків

 

25+1 вкл.

25+1 вкл.

30,68+1,06 вкл.

25+ 4(вклейка)

3.

Тираж (наклад), примірників

15 000

4.

Формат шпальти набору, кв.

6 ½  х 10 ¼ 

(117 х 193 мм)

5.

Розкладка:

у корінці

у головці

Формат видання, мм:

до обрізу:

після обрізу

 

1 ¼ 

1 ¾ 

 

150 х 225

145 х 215

6.

Гарнітура і кегль шрифту для тексту:

основного

додаткового

норми

підписів до ілюстрацій

зносок

вихідних даних

 

Банниківська, 10 п

Банниківська, 8 п

Банниківська, 6 п

Банниківська, 8 п

Банниківська, 8 п

Банниківська, 6 п

7.

Титульні елементи

Титул:

характер оформлення

кількість фарб

гарнітура і кегль

 

 

Текст

2

Банниківська

(ім’я автора – 24 п;

назва – 30 п;


Продовження таблиці 1.1

№ п/п

Найменування показника

Визначення

 

 

 

Контртитул:

характер оформлення

кількість фарб

гарнітура і кегль

текст – 12 п;

дані про вид-во – 8 п)

 

Текст

1

Банниківська, 9 п

8.

Ілюстрації:

лініатура растру, лін/см

кількість фарб

розташування у виданні

середній формат, см

кількість

Ілюстративність видання, %

Растрові

54

4+4

На вклейках

18,4 х 11,3

16

4 %

9.

Палітурка:

Тип

Кількість фарб:

на корінці

на сторонках

Характер оформлення

 

Покривний матеріал

 

 

1

1

Друк золотою фарбою

 

Коленкор

 

10.

Блок:

Характер (форма) корінця

Вид скріплення блоку

Матеріал скріплення

 

Круглий

Шиття нитками

Нитки, клей

11.

Метод друку:

Текст

Ілюстрації

 

Палітурка

 

Офсетний

Офсетний. Окремо на вклейках

Трафаретний друк

12.

Додаткові елементи

Каптальна стрічка


 

Таблиця 1.2 - Аналіз технологічно якісних параметрів видання

ПРИ НАБОРІ

Дефект

Причини  
виникнення

Спосіб  
усунення

«Коридори» в  
рядках

Невдало розміщені пробіли в різних рядках

Переверстати  
проблемну ділянку тексту з  
використанням  
кернінгу або  
трекінгу

«Висячі» рядки  
зверху/знизу 

Невдало підібрані пропорції  
суміщення тексту відповідно до  
формату полоси набору

Використовуючи кернінг/ трекінг, зробити вгонку/  
вигонку проблемної ділянки тексту

ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

Перенасичений відбиток

Не відрегульована подача фарби;  
В’язкість фарби не відповідає заданим вимогам

Відрегулювати подачу фарби

ПІСЛЯДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

Нерівно розміщений відбиток

Перекоси при фальцові; Нерівномірна подача блоку для обрізки

Посилити контроль якості при фальцовці


 

 

2. АНАЛІЗ  СУЧАСНОГО СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ  РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  ВИГОТОВЛЕННЯ 

ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ

 

Сучасне офсетне виробництво характеризується інтенсивним використанням електронної, лазерної й обчислювальної техніки на всіх стадіях підготовки видання до друку і проведення друкарського процесу, а також досить широким упровадженням систем стандартизації й оптимізації.

Значні зміни в останні десятиліття відбулися у галузі офсетного друкарського устаткування – змінилася конструкція ротаційних та листових машин. Основну частину складають зараз багатоколірні листові офсетні машини, побудовані за модульним принципом, тобто складені з уніфікованих друкарських секцій.

За прогнозами Дослідницької інформаційної асоціації поліграфістів Великобританії PIRA (Printing Information Research Association), у 2010 році ринкова частка офсетного друку серед інших способів складала 40%, що перевищує частки інших основних способів друку.

В даний час офсетним способом друкуються найрізноманітніші видання – книги, журнали, газети, образотворча продукція, у тому числі видання по мистецтву, усілякі рекламні матеріали, етикетки й пакування. Цей спосіб друку став домінуючим завдяки цілому ряду об'єктивних причин, таких як:

 • універсальні можливості художнього оформлення видань (велике розмаїття в компонуванні матеріалу в межах смуги, використання різноманітних по конфігурації, розмірам і яскравості елементів зображення і їх сполучень);
 • можливість двостороннього друку багатоколірної (у тому числі і високомистецької) продукції в один прогін;
 • велика (у порівнянні зі способом високого друку) легкість виготовлення великоформатної продукції на листових і рулонних машинах при використанні паперів різної маси і щільності;
 • наявність високопродуктивного і технологічно гнучкого друкарського устаткування;
 • поліпшення якості і поява нових видавничих матеріалів – паперів, фарб, декельних, гумовотканинних офсетних і формних пластин;
 • упровадження достатньо гнучких і ефективних варіантів формного виробництва. Сьогодні офсетні друкарські форми можуть виготовлятися фотомеханічними, дифузійними, електрофотографічними, лазерними й іншими способами, а застосування формних пластин різних типів, і автоматизація їхнього експонування й обробки сприяють нормалізації параметрів якості друкарських форм;
 • використання технології «Computer-to-Plate» сильно зміцнило позиції офсетного друку.

CTP –  технологія виготовлення друкарських  форм, в якій друкуючі елементи  на формних пластинах з’являються  за допомогою засвічування пластин  лазерним променем і подальшою  хімічною обробкою.

Використання технології CТР має деякі переваги в порівнянні з іншими технологіями виготовлення друкарських форм:

 • скорочується час технологічного циклу виготовлення друкарських форм;
 • знижуються витрати на виробничі площі, придбання додаткового обладнання та витратних матеріалів для виробництва фотоформ;
 • покращуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві;
 • підвищується якість зображення на друкарських формах завдяки зниженню рівня випадкових та систематичних завад, що виникають при експонуванні та обробці традиційних фотоматеріалів і копіюванні монтажу на офсетні пластини;
 • скорочується кількість обслуговуючого персоналу.

 

Після аналізу технологій виготовлення друкарських форм та врахувавши вищеперераховані переваги було обрано: СТР (computer to plate) та пластини – Kodak Mercury V6 T-HD 850.

Для виконання технологічного процесу виготовлення форм використовується наступне обладнання: установка експонування СТР ІІ, комп’ютер Dell, піч попереднього підігріву (preheat oven) EBO 850, процесор для обробки пластин Kodak Mercury V6 T-HD 850, шафа для термообробки форм DLN/2, станція контролю якості друкарських форм СТР-pro, ванна для обробки пластин AluDev, ножиці для різки металу НСМ-2.


Информация о работе Аналіз видання і його технічна характеристика