Penicillium griseofulvum продуцент антибіотика гризеофульвіну

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 23:08, курсовая работа

Краткое описание

Друга половина ХХ століття характеризувалася помітним зростанням рівня захворюваності на мікози. Широкого територіального поширення набула низка грибкових інфекцій, зокрема дерматофітій, що можна пояснити інтенсивною міграцією населення та зміною способу життя в індустріальних країнах. Це зростання не вдалося зупинити і після впровадження новітніх фармацевтичних засобів.

Содержание

РЕФЕРАТ………………………………………………………………….4
ВСТУП……………………………………………………………………. 6
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
РОЗДІЛ 1. Значення антибіотиків у життєдіяльності людини……………...8
1.1. Вплив гризеофульвіну на біохімічні процеси в організмі………....8
1.2. Галузі застосування та потреба на ринку гризеофульфіну ………..9
РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика методів одержання і промислових способів виробництва гризеофульвіну…………………………………….…11
2.1. Мікробіологічний синтез гризеофульвіну……..…………………..11
2.2. Хімічний синтез гризеофульвіну ……………………………….….12
2.3. Вплив основих параметрів та фізико - хімічний вплив одержання гризеофульвіну ……………………………………..…………………………14
ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ
РОЗДІЛ 3. Характеристика кінцевого продукту − антибіотика гризеофульвіну..………………………………………………………………..16
РОЗДІЛ 4. Обгрунтування вибору технологічної схеми ………………..…..18
4.1. Обгрунтування способу проведення біосинтезу……… …………..18
4.2. Обгрунтування вибору біологічного агента для синтезу гризеофульвіну…….….......................................................................................20
4.3. Обгрунтування вибору складу поживного середовища для культивування Penicillium griseofulvum ……………………………………...23
4.4. Розрахунок складу поживного середовища для культивування Penicillium griseofulvum …………………………………………………….…24
4.5.Обгрунтування вибору ферментаційного обладнання……………..28
РОЗДІЛ 5. Характеристика Penicillium griseofulvum …………………....…..34
5.1. Морфолого-культуральні ознаки…………………………...…….....34
5.2. Фізіолого-біохімічні ознаки біологічного агента .............................35
5. 3. Таксономічний статус біологічного агента……………………....….36
5. 4. Схема біотрансформації ростового субстрату……………………..37
5. 4. 1. Шляхи біоснтезу антибіотика гризеофульвіну з глюкози та
лактози ……………………………………….…………………………….37
РОЗДІЛ 6. Опис технологічного процесу біосинтезу гризеофульвіну ……...39
6.1. Підрахунок кількості стадій підготовки посівного матеріалу…….39
6.2. Опис технологічного процесу………………………………………..39
6.3. Контроль виробництва………………………………………………..53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………..…………..…..66