Інформаційний привід

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2014 в 16:45, реферат

Краткое описание

PR - це особлива функція управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння та співробітництва між якоюсь організацією і громадськістю; вирішення різних проблем і завдань, допомагає керівництву організації бути інформованим про громадську думку і вчасно реагувати на неї, визначає головне завдання керівництва - служити інтересам суспільства, виконує роль «системи раннього оповіщення» про небезпеку і допомагає справитися з небажаними тенденціями, використовує дослідження і відкрите, засноване на етичних нормах спілкування в якості основних засобів діяльності.

Содержание

1.Вступ:
а)що є PR;
б) базові правила технології PR;
в)схеми спеціальних інформаційних операцій;
г) основні пункти стадій розробки інформаційного приводу для ЗМІ.
2. Визначення інформаційного приводу.
3.Ознаки інформаційного приводу.
4. Створення інформаційного приводу.
5. Бізнес PR та інформаційний привід у ньому.
6. Прес-реліз та значення інформаційного приводу в ньому.
7. Секрети формулювання інформаційного приводу.
8.Висновок.

Вложенные файлы: 1 файл

referat Інформаційний привід.doc

— 76.50 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти та науки України

ДВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

Кафедра політології та соціології

 

 

Реферат

на тему: «Інформаційний привід»

 

Підготувала:

студентка 2 курсу, спец. 6601

2 групи

Астахова О.

Перевірив:

старший викладач

Рихлік В. А.

 

 

Київ 2012 р.

Зміст

1.Вступ:

      а)що є PR;

      б) базові правила технології PR;

      в)схеми спеціальних інформаційних операцій;

      г) основні пункти стадій розробки інформаційного приводу для ЗМІ.

2. Визначення інформаційного приводу.

3.Ознаки інформаційного  приводу.

4. Створення інформаційного приводу.

5. Бізнес PR та інформаційний привід у ньому.

6. Прес-реліз та значення інформаційного приводу в ньому.

7. Секрети формулювання інформаційного приводу.

8.Висновок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Що є PR? Це зв'язки з громадськістю, дії на благо суспільства.

          PR - це особлива функція управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння та співробітництва між якоюсь організацією і громадськістю; вирішення різних проблем і завдань, допомагає керівництву організації бути інформованим про громадську думку і вчасно реагувати на неї, визначає головне завдання керівництва - служити інтересам суспільства, виконує роль «системи раннього оповіщення» про небезпеку і допомагає справитися з небажаними тенденціями, використовує дослідження і відкрите, засноване на етичних нормах спілкування в якості основних засобів діяльності.

      PR - це управління сприйняттям з допомогою свідомо організованих комунікацій.

    Базовими правилами технології PR можна вважати наступні постулати:

     1. Слід впливати на емоції, а не на розум.

     2. Необхідно постійно здійснювати психічний тиск - обов'язково потрібно впливати на реципієнта весь час. Природно, в сучасному суспільстві цієї вимоги дотриматися дуже складно, але цілком можливо.

      3. Сугестивні технології дуже ефективні, так як надають можливість здійснювати прямий вплив на підсвідомість людини.

   4. Необхідно орієнтувати PR - кампанію на чітко визначену цільову аудиторію.

    Спеціальні інформаційні операції різних типів здійснюються за приблизно однаковою схемою. Виходячи із загальних положень системного аналізу, вона виглядає так.

           1. Попередній етап. На цьому етапі відбувається планування операції, зокрема визначення доцільності її проведення, цілей, завдань, сил і засобів, цільової аудиторії впливу, прийомів і методів впливу і т.п.

          2. Інформаційний привід. На цьому етапі спеціальної інформаційної операції необхідно вибрати і /або створити так званий інформаційний привід. Під інформаційним приводом тут і далі розуміємо подію, яку можна використати як привід для PR - кампанії або інформаційної операції. Вибір інформаційного приводу становить окрему проблему, яка детально розглянута в спеціальній літературі.

          3. «Розкрутка» інформаційного приводу. Цей етап є основною частиною будь-якої інформаційної операції. Його суть полягає у використанні інформаційного приводу заради досягнення цілей операції, тобто для посилення, формування або руйнування певних психічних стереотипів і установок.

         4. Вихід із спеціальної інформаційної операції або етап закріплення. Найважливіше завдання цього етапу - забезпечення плавного завершення PR - кампанії або інформаційної операції після досягнення поставлених цілей або через форс-мажорні обставини.

        На етапі планування спеціальної інформаційної операції, можливий наступний порядок діяльності:

          1. Визначення мети.

          2. Визначення об'єкта.

          З. Аналіз сил і засобів, ресурсів, визначення виконавців.

          4. Визначення методів та прийомів.

          5. Розробка приблизного сценарію.

          6. Визначення критеріїв оцінки успіху.

          PR-кампанія - це цілеспрямована системно-організована і завершена сукупність комунікацій, заходів, об'єднаних спільним стратегічним задумом, спрямована на вирішення конкретної проблеми і здійснена на конкретному етапі.

         Основні пункти стадій розробки інформаційного приводу для ЗМІ

          1.Дати обгрунтування інноваційного змісту проекту.

2.Дати обгрунтування комерційної доцільності проекту.

3.Дати обгрунтування відповідності вартості проекту обсягові фінансування.

4.Дати обгрунтування можливостей партнерів, ступінь і сфери їх участі.

5.Дати обгрунтування виробничих можливостей виконавців.

6.Дати обгрунтування забезпечення проекту технічними ресурсами.

7.Дати обгрунтування забезпечення проекту творчими ресурсами.

8.Дати обгрунтування відповідності основних виконавців цілям проекту.

9.Дати обгрунтування відповідності засобів і методів цілям проекту.

         10.Дати обгрунтування відповідності проекту типу й розміру ЗМІ.

 

            Інформаційний привід - основний інструмент PR-діяльності.

            Інформаційний привід - події чи явища, цікаві для суспільства. Більш вузько - це первинна, тобто "з перших рук", інформація для певних груп людей: журналістів, правозахисників, політиків і т.д. 

           Інформаційний привід створюється на полі спільних інтересів PR-служби, клієнта і суспільних груп.   Він не вигадується, але виникає в темі, якою займається   PR-служба   або громадська організація. При цьому використовується, як вся інформація, яку може надати клієнт, так і зібрана самостійно. Очевидно, що, чим більшим обсягом власної інформації володіє PR-служба, тим краще буде виконана робота. Обсяг і якість зібраної інформації - основа PR.

          Інформаційні приводи - факти, на основі яких розгортається   PR-кампанія. Наприклад, серйозним інформаційним приводом може стати порушення чиїхось законних прав або, навпаки, вдалий захист цих прав. Штучно створені або помилкові інформаційні приводи ведуть до дискредитації джерел цих приводів та громадських ініціатив в цілому.   PR-служби   повинні бути дуже уважні в цьому відношенні і дотримуватися принципу:   "Змовчи, але не збреши".

      Інформаційний привід - це об'єкт, цілеспрямовано використовуваний суб'єктом інформаційного процесу для внесення інформації в інформаційний простір. Поняття "інформаційний привід", як і багато інших термінів, спочатку виникло в США, а в українську потрапило в перекладі з "американської- англійської". Спочатку інформаційний привід позначався словом   inject   - впорскувати, вводити, вставляти. 

        Під час передвиборної агітації кандидат може піти двома шляхами: проплачувати передвиборну агітацію чи створювати інформаційні приводи. Інформаційні приводи є сенс створювати тільки на рівні федеральних виборів. Чим менше масштаб виборів, тим менше їх хочуть «освячувати» ЗМІ. Інформаційний привід - це не текст прес-релізу, а тема, яка повинна змусити цей прес-реліз обговорювати. 

         Чи можна внести інформацію в інформаційний простір, не користуючись готовим або спеціально створюваним для цього приводом? Можна, однак, проблема в тому, що тоді доведеться докласти масу зусиль для залучення до внесеної інформації уваги інших суб'єктів і аудиторії. Тобто, щоб інформація не пропала ніким не поміченою, доведеться перетворювати її в об'єкт. Простіше спочатку створити об'єкт (вибрати вже існуючий) і використовувати увагу аудиторії до нього для привернення їхньої уваги до внесеної інформації.

           Не кожна подія може стати інформаційним приводом. Для того, щоб це сталося необхідно:

          1. Наявність головного героя. Цей герой може бути як позитивним, так і негативним персонажем. Але якщо в приводі відбувається згадка антигероя, то необхідний і позитивний герой, інакше може відбутися навішування позитивного ярлика на антигероя. Наприклад, радикально налаштовані угруповання можуть мати образ як терористів, так і борців за незалежність. У цьому випадку можна використати досвід американських політтехнологів і повідомлень зарубіжних ЗМІ про війну в Іраку (Американський солдат - позитивний герой, визволитель). 

         2. Яскравість події. Буденні новини часто з'являються в ЗМІ, але затримуються в них не довго. Так відбувається і в свідомості громадян. Чим яскравіше буде привід, чим більше він буде вибиватися із звичайної низки подій, тим більше уваги йому будуть надавати ЗМІ і аудиторія. Цим принципом повсякденно користується вся жовта преса і більшість інформаційних порталів в Інтернеті. Якщо помирає який-небудь актор, то його «оплакують» в ЗМІ два-три дні, але якщо він помирає загадковою смертю, то «розслідування» ведеться всіма і деколи по кілька місяців. 

        3. Негативні події   привертають увагу ЗМІ більше, ніж позитивні. Людина починає цінувати якийсь предмет, приділяти увагу якійсь події, якщо є можливість, що він його або втратить, або це змінить його спосіб життя. У нашому випадку має сенс говорити про зміну способу життя, звичного плину. Мало кого цікавлять позитивні звіти по економіці країни, так як вони тягнуть за собою продовження звичного способу життя, подальший розвиток тієї ситуації, до якої людина пристосувалася. Негативні ж новини дають людині зрозуміти, що можливі зміни в гіршу сторону, що тягне за собою необхідність міняти звичний спосіб життя. Будь-яка негативна подія ставить під сумнів усталені стереотипи у свідомості людей. 

       4. Подія  має бути однозначною для інтерпретації. Якщо в повідомленні присутня неоднозначність, то це може стати приводом для непередбаченої інтерпретації цієї події, появи надлишкового «шуму» у повідомленні. Неоднозначність повідомлення не тільки змінює прогнозований результат, але й може змусити це повідомлення «випасти» з поля зору цільової аудиторії. Мало хто буде витрачати час на пошук «прихованого» змісту в повідомленні. 

     Для успішної  ретрансляції події в ЗМІ необхідно, щоб вона не випадала з поточного порядку денного. Якщо все ж подія випадає, то вона повинна мати найбільшу яскравість в порівнянні з іншими повідомленнями. Тоді буде дано поштовх формуванню нового порядку денного. Не варто також забувати, що інформаційний привід повинен бути вже доконаним, а не простим анонсом події.

            Етап створення інформаційного приводу.

      Як інформаційний привід можна застосовувати практично будь-яку подію, про що свідчить відомий історичний анекдот про синці алжирського бея. Суть цього анекдоту полягає в наступному: французький журналіст, перебуваючи в Алжирі, побачив на обличчі бея синець і передав повідомлення в Європу про те, що під час збройної сутички бея побили вороги. Бей був союзником Франції, тому газета надрукувала повідомлення про антифранцузьку змову в Алжирі, під час якої постраждав бей. Німецька газета передрукувала це повідомлення з коментарем про французькі загарбницькі плани у Північній Африці і закликала підтримати волелюбних арабів. МЗС Франції після прочитання німецької газети викликав посла Німеччини для пояснень щодо підтримки антифранцузької змови. 

     Втім, набагато краще, якщо інформаційний привід дійсно є важливою подією як такої. Це будь-яка подія, яка якимось чином співвідноситься з наявними, актуальними стереотипами аудиторії, порушує певні табу: акти святотатства, надзвичайне насильство і т.п. Дослідження стереотипів - цікава проблема, тим не менш для вирішення вона вимагає суворого наукового підходу. 

     Відомо, що будь-яка система стереотипів і, тим більше, національна, в своїй основі, змінюється дуже повільно. Зокрема, «Кодекс будівельника комунізму» багато в чому успадковує «Нагірну проповідь» Ісуса Христа. Звідси можна зробити важливий і далеко не очевидний висновок: базові структури масової свідомості в пострадянських країнах у своїх характеристиках мало змінилися з часів застою. Наприклад, за оцінками дослідників, зараз, як і раніше, люди сильно довіряють друкованому та, особливо, екранному слову. 

     Другий варіант інформаційного приводу - події, які безпосередньо впливають на людей, що складають переважну більшість цільової аудиторії. Дієвим прикладом подібного приводу для масової аудиторії є економічні кризи, особливо в постачанні продовольством (відомі «хлібні бунти»), Або, наприклад, різка девальвація, стрибок цін тощо. 

        На вибір / створення інформаційного приводу повинні впливати, насамперед, характеристики цільової аудиторії, зокрема її національні, соціальні та інші стереотипи або установки. 

      «Розкрутка» інформаційного приводу. 

       Цей етап фактично і є пропагандистською кампанією. Тим не менш, облік вимог зворотного зв'язку важливий і під час звичайних пропагандистських кампаній, а в спеціальних інформаційних операціях він набуває ще більшого, ключового значення. 

         Бізнес PR

     Інформаційні приводи   (спеціально створені події) служать одним із способів просування бренду або компанії, а тому повинні бути цікавими для широкої аудиторії.

     В якості   інформаційного приводу   можуть виступати захоплюючі текстові матеріали, аудіо-та відеозаписи, фотографії, дані проведених досліджень і багато чого іншого.

     Крім того, крім очевидних випадків (перемога на конкурсах або анонсування рекламних акцій), прекрасний інформаційний привід для створення цілої серії   PR – матеріалів - участь компанії в значущих для суспільства соціальних проектах.

     Слід пам'ятати, що заміток без інформаційного приводу не буває. Це один з головних принципів, на якому засновують свою роботу представники будь-яких ЗМІ. Як правило, журналістам завжди потрібно гідний інформаційний привід для висвітлення діяльності тієї або іншої компанії, і подбати про його створення потрібно заздалегідь.

     Основні правила створення інформаційного приводу

1. Інформаційний привід   повинен бути цікавий широкій аудиторії.

2.Інформаційний привід   повинен легко просуватися і по можливості залучати аудиторію в його просування.

3. Інформаційний привід   необхідно просувати, в першу чергу, по найбільш невластивому для нього каналу. Решта каналів використовуються як доповнення.

Информация о работе Інформаційний привід