Шпаргалка по "Информационные системы"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2012 в 03:28, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на 26 экзаменационных вопросов по "Информационные системы"
28. Штучний інтелект. Інтелектуальні інформаційні системи
29. Програмні агенти та мультиагентні системи
30. Геоінформаційні системи
31. Інструментальне середовище «Парус-Менеджмент і Маркетінг»
...
54. Інструментальне середовище «Парус-Менеджмент і Маркетінг»

Вложенные файлы: 1 файл

Відповіді до екзамену з ІС.docx

— 58.14 Кб (Скачать файл)
    1. Штучний інтелект. Інтелектуальні інформаційні системи

 

Інтелектуальна  інформаційна система (ІІС) — це один з видів автоматизованих інформаційних систем, інколи ІІС називають системою, засновану на знаннях. ІІС є комплексом програмних, лінгвістичних і логіко-математичних засобів для реалізації основного завдання: здійснення підтримки діяльності людини і пошуку інформації в режимі розширеного діалогу на природній мові.

Класифікація ІІС: Експертні системи

 • Власне Експертні системи (ЕС)
 • Інтерактивні банери (web + ЕС)
 • Запитально-відповідальна система (в деяких джерелах «системи спілкування»)
 • Інтелектуальні пошукові системи (наприклад, система Старт)
 • Віртуальні співбесідники

ІІС можуть розміщуватися  на якому-небудь сайті, де користувач ставить  системі питання на природній  мові (якщо це запитально-відповідальна  система) або, відповідаючи на питання  системи, знаходить необхідну інформацію (якщо це експертна система). Але, як правило, ЕС в інтернеті виконують  рекламно-інформаційні функції (інтерактивні банери), а серйозні системи (такі, як, наприклад, ЕС діагностику устаткування) використовуються локально, оскільки виконують конкретні специфічні завдання. Інтелектуальні пошукові системи відрізняються від віртуальних співбесідників тим, що вони досить безликі і у відповідь на питання видають деякий витяг з джерел знань (інколи досить великого обсягу), а співбесідники володіють «характером», особливою манерою спілкування (можуть використовувати сленг, ненормативну лексику), і їхні відповіді мають бути гранично лаконічними (інколи навіть просто у формі смайликів, якщо це відповідає контексту :-)).

Забезпечення роботи ІІС: Математичне Лінгвістичне Програмне Технічне Технологічне Кадрове.  Класифікація завдань, вирішуваних ІІС: інтерпретація данних. діагностика. моніторинг. проектування. прогнозування. планування. навчання. Керування підтримка прийняття рішень.

    1. Програмні агенти та мультиагентні системи

 

Програмні агенти — це автономні програми, котрі автоматично виконують конкретні задачі з моніторингу комп’ютерних систем і збору інформації в мережах. Існує багато типів програмних агентів (стаціонарні і мобільні, послужливі та інші), котрі розроблені із застосування результатів досліджень у нейронних мережах, а також нечіткої логіки, інтерпретації текстів природною мовою, колаборативної фільтрації.

• Функції. Агент виконує ряд задач за дорученнями користувача (або іншого агента). • Можливості обміну інформацією. Агент повинен мати можливість обмінюватися інформацією з користувачем (а іноді й з іншими агентами), щоб отримувати від нього інструкції, повідомляти йому про хід і завершення виконання задачі і подавати здобуті результати.

 • Автономність. Агент працює без прямого втручання користувача (наприклад, як фоновий процес у той час, коли на комп’ютері виконуються інші задачі). • Моніторинг. Щоб мати змогу виконувати свої задачі в автономному режимі, агент повинен мати здатність контролювати середовище, в якому він діє.

 • Активація. Щоб працювати в автономному режимі, агент має бути здатним впливати на своє робоче середовище за допомогою механізму активації. • «Розумність». Агент повинен бути здатний інтерпретувати події, що контролюються ним, щоб ухвалювати належні рішення.

 Крім перелічених характеристик,  деякі агенти можуть мати ще й такі:

 • Безперервність роботи. • «Індивідуальність». Деякі агенти  можуть мати добре виражений індивідуальний «характер» і «емоційні стани». • Адаптивність. • Мобільність. Деякі агенти мають допускати можливість перенесення їх на інші комп’ютери, у тому числі й на системи іншої архітектури та інші платформи.

Багатоагентна система (МАС, англ. Multi-agent system) — це система, утворена декількома взаємодіючими інтелектуальними агентами. Багатоагентні системи  можуть бути використані для розв'язання таких проблем, які складно або  неможливо вирішити за допомогою  одного агента або монолітної системи (англ.). Прикладами таких завдань  є онлайн-торгівля[1], ліквідація надзвичайних ситуацій, і моделювання соціальних структур. Агенти можуть обмінюватися отриманими знаннями, використовуючи деяку спеціальну мову й підкоряючись установленим правилам «спілкування» (протоколам) у системі. Прикладами таких мов є Knowledge Query Manipulation Language (KQML) і FIPA's Agent Communication Language (ACL).

 

    1. Геоінформаційні системи

 

Геоінформаці́йна  систе́ма — сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Конкретніше, це комп'ютерна система, що забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення географічних даних. Геоінформаційні технології, ГІС-технології — технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості. Інформаційно-обчислювальна система, призначена для фіксації, збереження, модифікації, керування, аналізу і відображення усіх форм географічної інформації. ГІС використовується багатьма дослідниками в галузі вивчення проблем навколишнього середовища, для визначення різних показників на географічній сітці.

ОСОБЛИВОСТІ: візуалізація інформації у вигляді електронних карт. автоматична зміна зображеного образу об'єкта в залежності від зміни його характеристик. зміна масштабу та деталізація картографічної інформації.

Застосування ГІС є  ефективним в різноманітних предметних областях, де важливі знання про  взаємне розташування та форму об'єктів  у просторі (екологія, сільське господарство, управління природними ресурсами, земельні та майнові кадастри, комунікації, містобудування та ландшафтне проектування).

 

    1. Стандарти електронного обміну даними

 

У 1983-1985 роках міжнародні організації ООН (UN/ECE та ISO) почали розробку процедур, форматів даних i міжнародних  кодових систем для ЕОД. Була створена міжнародна робоча група UN/ECE, яка в  жовтні 1988 року оприлюднила першу  версію міжнародного стандарту United Nations Electronic Data Interchange for Admistration, Commerce and Transpot – UN/EDDFACT (ООН/Електронний обмін даними для адміністрації, торгівлі i транспорту). Був розроблений набір синтаксичних правил i комерційних елементів, який одержав скорочену назву EDIFACT i був оформлений у вигляді двох стандартів ISO: ISO 7372 – Trade Data Element Directory (Довідник комерційних елементів даних); ISO 9735 – Application Level Syntax rules (Правила синтаксису на користувацькому рівні).

Стандарти EDIFACT розроблялись для використання у глобальних комп'ютерних  мережах з широким колом користувачів – державними установами, виробниками  товарів, виробів і послуг, дистриб’юторами, брокерами, транспортними експедиторами, банками, страховими компаніями та ін. По суті вони є універсальною мовою  електронного спілкування на міжнародному рівні, тобто лінгвістичним забезпеченням  для систем електронного бізнесу (електронної  комерції).

Головними цілями створення  і використання EDIFACT було визнано:визначення стандартних за синтаксисом і  семантиці повідомлень, які відповідають міжнародним стандартам; заміна звичайних паперових форм та документів електронними документами і відповідними методами їх обробки; прискорення документообігу і відповідно оперативності обробки комерційних та фінансових транзакцій; створення для малих, середніх і великих фірм більш сприятливих і рівних умов ринкової конкуренції; поліпшення умов для підготовки і здійснення торговельних угод;більш широке і масове використання клієнтами сучасних комп'ютерних мереж та їх послуг.

 

    1. Інформаційні системи маркетингових досліджень

 

Маркетингова інформаційна система — це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетингового планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркетингових заходів. Маркетингові дослідження—це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми. Підприємство може провадити маркетингові дослідження власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам.

Статистичний банк—сукупність сучасних статистичних методів оброблення інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію. Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є оброблення статистичних даних, їх аналіз та узагальнення. Банк моделей — це набір математичних моделей, які допомагають менеджерові з маркетингу прийняти найоптимальніші маркетингові рішення. Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які відображають певну реальну систему. За останні роки вчені розробили чимало моделей, які допомагають менеджерам із маркетингу прийняти відповідне рішення щодо встановлення меж територій збуту, планів комівояжерської роботи, вибору місця для мережі роздрібної торгівлі, підбору оптимального комплексу засобів реклами, прогнозування збуту нововведень тощо.Завданням будь-якої моделі з банку моделей аналітичної системи маркетингу є допомога менеджерові у виборі відповідного рішення у конкретній ситуації та моделювання ймовірних наслідків такого рішення.

Оскільки основою проектованої інформаційної системи підтримки  маркетингових досліджень є бази даних, після проектування потрібно вирішити де будуть розміщені дані.

 Із багатьох джерел  для розміщення даних було  вибрано Microsoft SQL Server 2005. На таке  рішення вплинуло те, що SQL Server є  інтегрованим наскрізним рішенням, яке наділяє користувачів, надійною, і продуктивною платформою для  обробки промислової інформації  і додатків, що стосуються інтелектуальних  ресурсів підприємства.

 

    1. Засоби автоматизації діловиробництва

 

Делопроизводство: комплекс мероприятий по обеспечению ДОУ предприятия или организации. Иногда говорят, что ДОУ является основной функцией делопроизводства. Организация работы с документами - обеспечение движения, поиска, хранения и использования документов. Cистематизация архивного хранения документов - определение правил хранения создаваемой в организации информации, ее поиска и использования для поддержки принятия управленческих решений и деловых процедур. Делопроизводство отвечает за документационное обеспечение управления предприятием.

Электронный архив решает задачи систематизации архивного хранения электронных документов в рамках ДОУ. В делопроизводстве архив отвечает за систематизацию хранения документов и является одной из трех основных делопроизводственных задач (создание, технология обработки и систематизация документов). Часто приходится слышать, что некая «архивная система идеально решает задачи организации документооборота». Этого, исходя из наших определений, не может быть в принципе, т. к. на самом деле документы перемещаются (суть документооборота) в рамках решения всех трех задач, а не только в рамках систематизации архивного хранения. Основные решения для делопроизводства и деловых процедур можно условно разделить на четыре основные категории (не включая средства создания документов и складов данных):

системы workflow (автоматизации  деловых процедур); системы groupware (коллективной работы); системы управления документами (в основном обеспечивают регистрацию, хранение и поиск документов); системы электронной почты (служат для обмена документами). Это может показаться невероятным, но для автоматизации такого, казалось бы, простого предмета, как работа с документами, приходится использовать последние технологические достижения: системы управления базами даннях; системы поиска документов и анализа текстов; системы сканирования и распознавания документов (печатных и рукописных); среду клиент-сервер; Internet/intranet.

 

    1. Електронний офіс

 

"Електронний  офіс" - це віртуальний секретар, який відповість на дзвінок, якщо Ваш телефон в даний момент зайнятий або немає можливості відповісти на дзвінок. Він також повідомить корисну інформацію, яка заздалегідь записана в пам'яті, може записати повідомлення клієнтів, прийняти і відправити факс.Його головною перевагою є те, що він інтерактивний, тобто той, хто дзвонить може вибирати запропоновані ним функції шляхом натискання цифрових клавіш на телефоні, наприклад: 1.  Отримати прайс-лист факсом 2.  Отримати інформацію про наявність товару на складі 3.  Зробити попереднє замовлення товарів або послуг 4.  Отримати інформацію про Вашу фірму, її реквізити, порядок роботи, інформацію про реалізованої продукції або про які надають послуги 5.  Отримати по факсу необхідні документи, проекти договорів, інструкції, а також залишити своє голосове повідомлення і т.д. Для прийому та передачі факсів використовується виділений Інтернет-канал, що дозволяє приймати / передавати факс-повідомлення і графіку з високою якістю відображення і швидкістю.

 Ви можете розмістити "Електронні офіси" в інших містах (там, де є мережа "DIALINK"), що дозволить організувати обмін інформацією між віддаленими підрозділами фірми так само, як якщо б вони знаходилися в одному офісі.Ваші витрати зменшаться, а ефективність підвищиться.Ви економите свій час, а значить свої гроші. Він видасть інформацію клієнту за заздалегідь спланованим сценарієм Вами: ніяких проводів, розеток та апаратів в офісі у Вас немає.Для підприємств, які бажають організувати "Електронний офіс", розробляється спеціальний сценарій, що складається з ряду вкладених меню, в яких користувачам пропонуються різні дії офісу, що виконуються по натисканню клавіш телефонного або факсимільного апарату.

 

    1. Інформаційні системи фінансового менеджменту

 

При розгляді цього питання  слід мати на увазі, що ефективність кожної управлінської системи в значній  мірі залежить від інформаційного забезпечення. Від якості інформації, що використовується для прийняття управлінських  рішень значною мірою залежить обсяг  витрачання фінансових ресурсів, рівень прибутковості, ринкова вартість підприємства, альтернативність вибору інвестиційних  проектів і наявних фінансових інструментів та інші показники, які характеризують рівень добробуту власників і  персоналу, темпи розвитку підприємства тощо.Система інформаційного забезпечення (інформаційна система) фінансового  менеджменту являє собою неперервний  і цілеспрямований відбір відповідних  інформаційних показників, які необхідні  для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських  рішень по всім напрямкам фінансової діяльності підприємства.

Информация о работе Шпаргалка по "Информационные системы"