Звiт про проходження бібліотечної практики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2012 в 18:57, отчет по практике

Краткое описание

Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки заснована як бібліотека Луцького учительського інституту в 1946 році. На час відкриття бібліотеки на балансовому обліку було лише 179 видань. Протягом перших шести місяців роботи надійшло 3066 книг. На той час у штаті було лише два працівники: завідувач О.С.Кузьменко та бібліотекар Н.Д. Сунцова.

Вложенные файлы: 1 файл

бібліотечна практика!!!.doc

— 135.00 Кб (Скачать файл)


Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра документознавства  і музейної справи

 

ЗВІТ

про проходження  бібліотечної практики

 

Студентки Шеремети Тетяни Романівни 14 групи, історичного факультету, спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

за час з 09.02.2012 по 1.03.2012.

 

 

 1. Коротка характеристика бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, на базі якої проходила практика.
 2. Заняття, які відбулися у бібліотеці (дата, перелік розглянутих питань).
 3. Виконання індивідуального завдання (зміст завдання; результати виконання завдання).

 

 

 

 

Студент: Шеремета Тетяна Романівна                                        

 

 

Керівник практики: Надольська Валентина Василівна             

 

 

 

 

 

Луцьк – 2012

1. Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки заснована як бібліотека Луцького учительського інституту в 1946 році. На час відкриття бібліотеки на балансовому обліку було лише 179 видань. Протягом перших шести місяців роботи надійшло 3066 книг. На той час у штаті було лише два працівники: завідувач О.С.Кузьменко та бібліотекар Н.Д. Сунцова.

Сучасний стан розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів у бібліотеці Волинського національного  університету імені Лесі Українки характеризується поєднанням традиційних форм обслуговування та застосуванням можливостей автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека», на базі якої створюється електронний каталог, що забезпечує багатоаспектний пошук документів бібліотечного фонду. На сьогодні доступ до електронного каталогу став можливий у локальній мережі університету.

До послуг користувачів загалом вісім галузевих читальних  залів, комп’ютерна зала, десять кафедр видачі літератури відділу абонементу.

Бібліотека ВНУ пропонує спектр бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, спрямований на досягнення наступних цілей:

 • забезпечення високого рівня бібліотечного обслуговування;
 • розширення користувацької аудиторії;
 • пошук нових форм взаємодії з користувачами;
 • досягнення збалансованості безкоштовних і платних видів послуг.

Бібліотека є учасником  проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань  в університетах України» (ELibUkr), метою якого є якісне інформаційне забезпечення розвитку науки та освіти в Україні через організацію доступу до світових інформаційних ресурсів та інтеграція української академічної спільноти до світової через створення та організацію онлайнового вільного доступу до власних наукових та освітніх ресурсів.

 

Сьогодні бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки – це сучасний навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ університету, книжковий фонд якого становить понад 772 тисячі примірників документів з різних галузей знань, а користувачами бібліотеки є понад 14 000 студентів та науковців університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перелік розглянутих питань:

Тема 1. Інформаційні ресурси  бібліотеки. 09.02.2012

 1. Репертуар видань бібліотеки;
 2. Послуги, що надає бібліотека користувачам.

Тема 2. Відділ періодичних видань. 16.02.2012

 1. Каталоги;
 2. Відділ абонементу, міжбібліотечний абонемент;
 3. Відділ читальних залів.

Тема 3. Відділ комплектування документів. 23.02.2012

 1. Фонд бібліотеки, його склад та обсяг;
 2. Шляхи комплектування фондів;
 3. Відділ зберігання фондів.

Тема 4. Довідково-бібліографічний  апарат бібліотеки. 1.03.2012

 1. Довідково-бібліографічний апарат;
 2. Бібліографічні посібники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання: оформити  бібліографічні описи книг з  теми “Політологія”, дотримуючись визначених стандартів.

 

Політична свідомість

 

 1. Белов Анатолий Васильевич. Клерикальный антикоммунизм: идеология, политика, пропаганда / А. В. Белов – М.: Политиздат, 1987. – 254, [2] с.

 

 1. Вовк О. Л. Перевертні / О. Л. Вовк. – Дніпропетровськ.: Промінь, 1985. – 128 с.

 

 1. Голдовський Л. Реакційна суть ідеології реформізму / Л. Голдовський. – К.: Політвидав України, 1974. – 245 с.

 

 1. Грачев А. С. Политический эктремизм / А. С. Грачев. – М.: Мысль, 1986. – 271 с.

 

 1. Донцов Д. Патриотизм / Д. Донцов. – Л., 1936. – 64 с.

 

 1. Зильберман И. Б. Политическая теория анархизма / И. Б. Зильберман – Л., ЛГУ, 1969. – 112 с.

 

 1. Ильин В. И. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл / В. И. Ильин. – М.: Мысль, 1983. – 199 с.

 

 1. Калинина Н. Ф. Лики ментальности и поле политики / Н. Ф. Калинина, Е. В. Черный, А. Д. Шоркин. – К.: Агропромвидав України, 1999. – 184 с.

 

 1. Кольев А. Н. Политическая мифология: Реализация социального опыта / А. Н. Кольев. – М.: Логос, 2003. – 384 с.

 

 1.  Лузан Анатолий Александрович. Политическая жизнь общества: вопросы теории / А. А. Лузан. – Киев: Выща шк., 1989. – 149 с. [2] с.

 

 1.  Мэнволл Р., Франкель Г. Генрих Гиммлер / Р. Мэнволл, Г. Франкель; Пер. с англ. И. Цымбал , И. Малышко. – Ростов на Дону: Феникс, 2000. – 384 с.

 

 1.  Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський; ін-т соц. та політ. психології АПН України. – К.: ДОК-К , 1997. - 164 с.
 2. Сергиенко П. А. Массовое политическое сознание: Проблемы формирования и развития / П. А. Сергиенко. – К.: Либідь, 1991. – 176 с.

 

 1.  Согомонян Г. С. Апологетические концепции социал- реформизма / Г. С. Согомонян; От ред. Дилигентский Г. Г. – М.: Мысль, 1975. – 271 с.

 

 1.  Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии / Ф. Форе; пер. с фр. В. И. Божович, Ред. Е. М. Кожокин. – М.: Ad Marginem , 1998. – 640 с.

 

 1.  Харьковский госуниверситет Кртика антикоммунизма. Библиографический указатель отечественной литературы за 1965-1979 гг. 1972. – 93 с.

 

 1.  Шумейко Григорий Васильевич. Соцыальный прогресс, реформы и реформизм / Г. В. Шумейко. – М.: Профиздат, 1988. – 222 [2]с.

 

 1.  Шумелда Я. Від Маркса до Малленкова / Я. Шумелда. – Париж: Перша кр. Друкарня, 1995. – 222 с.

 

Політична ідеологія

 

 1.  Актуальные проблемы идеологической борьбы на современном этапе: [ Материалы конф. , 21-22 июня 1979 г. / Редкол.: Т. В. Главак и др.]. – Киев: Политиздат Украины, 1980. – 225 с.

 

 1.  Валлерстайн, Иммануэль. После либерализма / Валлерстайн, Иммануэль; Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. М.: – УРСС, 2003. – 254 с.

 

 1.  Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм-ідеологія порядку, стабільності і добробуту / О. Голобуцький, В. Кулик. – К.: УРП, 1995. – 430 с.

 

 1.  Заблоцький В. П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія / В. П. Заблоцький. – Донецьк: Янгра, 2001. – 368 с.

 

 1.  Жерноклеєв О. С. , Райківський О. С. Лідери західноукраїнської соціал-демократії: Політичні біографії / О. С. Жерноклеєв, О. С. Райківський. – К.: Основ. Цінності, 2004. – 279 с.

 

 1.  Закономерности развитие социализма и идеологическая борьба / Глав.  ред. М. Б. Митин. – М.: Мысль, 1984. – 295 с.

 

 

 1.  Идеология и социальная практика масс / И. Ф. Надольный., В. П. Андрушенко, Н. В. Лученко и др. – К.: Выща шк. 1988. – 182 с.

 

 1.  Кара-Мурза С. Г. Краткий курс манипуляции сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2002. – 288 с.

 

 1.  Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Ф. М. Кирилюк; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 514 с.

 

 1.  Консерватизм: Антол. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 1998. – 598 с.

 

 1.  Манан, П’єр. Інтелектуальна історія лібералізму / Манан, П’єр; Пер. з фр. В. Каденко. – К.: Дух і літера, 2005. – 216 с.

 

 1.  Михальченко, Николай Иванович. Марксистская политическая ідеологія / Н. И. Михальченко., Ан УССР, Ин-т социол. – Киев.: Наук. Думка, 1991. – 227, [2] с.

 

 1.  Мишарина Владилена. Против буржуазной идеологии [ленинские принципы критики] / Владилена Мишарина. Рек. указ. литератури. 96 с.

 

 1.  Молода нація. Альманах. №4 [Політична ідеологія] / Гол. ред . В. Верстюк. – К.: Смолоскип, 2001. – 224 с.

 

 1.  Недюха М. П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. Монографія / М. П. Недюха. – Ірпінь: Акад. держ. подат. Служби України, 2001. – 194 с.

 

 1.  Ролз. Дж. Політичний лібералізм / Дж. Ролз; Пер. з англ. О. Мокровольський. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 382 с.

 

 1.  Солідарність, що єднає: Матеріали конгресу Соціалістичного Інтернаціоналу(22; 3003; Сан-Паулу). – К.: Основ. цінності, 2004. – 246 с.

 

 1.  Хомський Ноам. Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок / Ноам Хомський; Пер. с англ. Б.М. Скуратова. – М.: Праксис, 2002. – 256 с.

 

 1.  Шубин В. Г. Социал-демократия и борьба против колониализма и апартеида / В. Г. Шубин. – М.: Наука. – 1985. – 191 с.

 

 1.  Якушик Валентин Михайлович. Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика / В. М. Якушик. – Киев: Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1990. – 400 с.

 

Політична культура

 

 1.  Агости Э. Революция, интеллигенция, культура / Э. Агости; Пер. с исп./ Вступ ст. Р. Арисменди. – М.: Политиздат, 1984. – 400 с.

 

 1.  Гель І. (Степан Говерля). Грані культури / І. Гель. – Перевид. Лондон. 1984. – Львів, 1993. – 218 с.

 

 1.  Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе / К. Гірц; Пер. з англ.. Н. Комарова. – К.: Дух і Літера, 2001. – 542 с.

 

 1.  Говерля С. Грані культури: до серії політичні секції для укр. Молоді / С. Говерля. – Лондон: Укр. Вит. Спілка, 1984. – 184 с.

 

 1.  Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба. – К.: Сфера, 1993. – 373 с.

 

 1.  Житнев В. А. Политическая культура: Опыт формирования и проблемы / В. А. Житнев. – М.: Политиздат, 1990. – 142 с.

 

 1.  Ерышев Анатолий Александрович, Ребкало В. А. Политическая культура личности / А. А. Ерышев, В. А. Ребкало. – К.: Вища шк. Изд-во при КГУ, 1985. – 143 с.

 

 1.  Ефимов Ю. И., Громов И. А. Человеческий фактро и культура / Ю. И. Ефимов, И. А. Громов. Под ред. В.Д. Комарова. – Л.: Наука, 1989. – 190 с.

 

 1.  Крисаченко В. С., Хвилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку / В. С. Крисаченко, М. І. Хвилько. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.

 

 1.  Митко А. М. Засоби масової комунікації та імідж влади: монографія / А.М. Митко; М-во освіти і науки України,  Волин. нац. ун-т, імені Лесі Українки. – Луцьк: [ПП Іванюк В.П. ], 2010. – 244 с.

 

 1.  Шайогородський Ю. Ж. Політика: Взаємодія реальності і міфу / Ю.Ж. Шайгородський; НАН України, Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. Ім. І.Ф. Кураса. – К.: Знання України, 2009. – 400 с.

Информация о работе Звiт про проходження бібліотечної практики