Бюджетне планування в Україні

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2013 в 02:46, реферат

Краткое описание

Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………..3
1. Особливості планування видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл…………………………………………………………………5
2. Система оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл: штатні нормативи, посадові оклади, система доплат і надбавок. ………..14
Висновок…………………………………………………………………………22
Список використаної літератури……………………………………………….23

Вложенные файлы: 1 файл

Міністерство фінансів України.doc

— 150.50 Кб (Скачать файл)

Преміювання керівників  установ,  закладів   та   організацій  
окремих галузей бюджетної сфери,  їх заступників,  встановлення їм  
надбавок та доплат  до  посадових  окладів,  надання  матеріальної  
допомоги  здійснюється  за  рішенням  органу  вищого рівня у межах  
наявних коштів на оплату праці.  

4. У разі коли  посадові оклади окремих категорій   працівників  
за  Єдиною  тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці  
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  
бюджетної  сфери  збільшуються порівняно з посадовими окладами цих  
категорій  працівників  (визначеними  без  урахування   підвищень,  
передбачених умовами   оплати   праці),  що  діяли  до  1  вересня  
2005 року,  менше,  ніж   на   відсоток   підвищення   мінімальної  
заробітної  плати  з  1  вересня  2005  року,  чи у разі коли вони  
зменшуються,   таким   категоріям    працівників    установлюється  
попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених  
умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

{   Абзац   другий  пункту  4  вилучено  на  підставі  Наказу  
Міністерства  у справах сім'ї, молоді та спорту N 738 ( z0545-06 )  
від 13.03.2006 }

Посадові оклади,  що були збережені згідно із законодавством,  
не  збільшуються  на  відсоток  підвищення  мінімальної заробітної  
плати,  якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені  
за новими умовами оплати праці.

Починаючи  з  1  січня 2006 року, у разі, коли із введенням  в  
дію   цього   наказу  зменшується  в  окремих  працівників  розмір  
заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується  
різниця  між  діючим та новим розміром заробітної плати. { Пункт 4  
доповнено  абзацом  згідно з Наказом Міністерства у справах сім'ї,  
молоді та спорту N 738 ( z0545-06 ) від 13.03.2006 }  

5. Установити, що  абсолютний розмір кожного підвищення  ставки  
заробітної плати,  установленої працівнику згідно з пунктами 3 - 5  
додатка  6  і  пунктом  3 додатка 7 цього наказу,  визначається із  
ставки заробітної  плати  без  урахування  іншого  підвищення.  До  
ставки  заробітної  плати  працівника,  визначеної  з  урахуванням  
загальної  суми  підвищень   (нова   ставка   заробітної   плати),  
установлюються надбавки і доплати, передбачені цим наказом.  

6. Умови  оплати  праці,  посадові  оклади (ставки  заробітної  
плати,  тарифні ставки),  визначені цим  наказом,  поширюються  на  
відповідні категорії працівників усіх бюджетних установ,  закладів  
та організацій галузі фізичної культури  і  спорту  незалежно  від відомчого підпорядкування.  

7. Ставки  заробітної  плати  тренерам-викладачам  зі  спорту  
встановлювати з урахуванням рівня акредитації закінченого  закладу  
освіти, передбаченого в переліку згідно з додатком 19.

Місячна заробітна   плата   тренерів-викладачів   зі   спорту  
визначається  в тарифікаційному списку за формою згідно з додатком 20.  

8. Керівникам  бюджетних  установ,  закладів  та  організацій  
галузі  фізичної  культури і спорту запровадити умови оплати праці  
відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної  плати з 1 вересня 2005 року.

9. Вважати   таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства  
України у справах молоді та спорту від 22 квітня 2005  року  N  15  
( z0498-05  )  "Про впорядкування умов  оплати праці працівників  
бюджетних установ,  закладів та організацій  фізичної  культури  і  
спорту",  зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 12 травня  
2005 року за N 498/10778.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ВИСНОВКИ

Отже, можна зробити висновки , що Дитячо-юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ) – профільний спортивний навчальний заклад, який забезпечує у  позаурочний та позанавчальний час  пошук, розвиток та підтримку обдарованих  вихованців, створення необхідних умов для максимальної реалізації їхніх здібностей в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, та для підготовки резерву національних збірних команд, спортивно-оздоровчої роботи та формування здорового способу життя вихованців засобами спорту. ДЮСШ у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України „Про фізичну культури і спорт”, Законом України „Про позашкільну освіту” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебувають ДЮСШ, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність позашкільних навчальних закладів та закладів фізичної культури і спорту, а також цим Положенням і своїм статутом.

Умови оплати праці працівників  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, розробляє та затверджує у визначеному порядку центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.  

 

 

 

 

 

    Список використаної літератури

    1. «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»// Постанова Кабінету міністрів від 5 листопада 2008 р. N 993 Київ
    1. «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту» // Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від22 квітня 2005 року N 15

    1. Юрій С.І. Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Київ, НІОС, 2000.

    1. http://zakon1.rada.gov.ua // Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу абінет Міністрів України; Постанова, Положення, Вимоги від 05.11.2008 № 993
Информация о работе Бюджетне планування в Україні