Індивідуальна робота з «Охорона праці і навколишнього середовища»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2013 в 02:12, контрольная работа

Краткое описание

1. Яка мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»?
2. В яких випадках проводиться позачерговий інструктаж?
3. Які строки проведення атестації
4. За що і в якому вигляді призначається відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я ?
5. В чому полягають організаційні та технічні методи рішення завдань охорони праці?
6. Яким чином нормується розміщення вантажопідйомного устаткування та трансп засобів поблизу незакріпленої виїмки ?

Вложенные файлы: 1 файл

Охорона праці Тюріна.docx

— 22.13 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Київський національний університет  будівництва та архітектури

 

 

 

 

Кафедра охорони праці і навколишнього  середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

З дисципліни «Охорона праці і навколишнього  середовища»

Варіант №16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Студентки групи ДАС-66 Тюріна К.І.

                                      перевірила доц. Котова Т.В.

                      

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2013

 

Зміст

1. Яка мета  вивчення дисципліни «Охорона  праці  в галузі»?

2. В яких випадках проводиться позачерговий інструктаж?

3. Які строки проведення атестації

4. За що і в якому вигляді призначається відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я ?

5. В чому полягають організаційні та технічні методи рішення завдань охорони праці?

     6. Яким чином нормується розміщення вантажопідйомного устаткування та трансп засобів поблизу незакріпленої виїмки ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Яка  мета вивчення дисципліни «Охорона  праці  в галузі»?

Дисципліна "Охорона праці в  галузі" вивчається з метою формування в майбутніх фахівців необхідного  в їх подальшій професійній діяльності рівня знань і умінь в галузі правових і організаційних питань охорони  праці, виробничої санітарії і гігієни  праці, безпеки виробництва і  пожежної безпеки, а також з метою  реалізації пріоритетності охорони  життя і здоров'я працівників  стосовно результатів виробничої діяльності

 

 

2. В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж?

Позаплановий  інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при запровадженні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін і додатків до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів і інструментів, вихідної сировини, матеріалів і інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при виявленні особами, що здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, виконуваних працівником;
 • при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для інших робіт – більше 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами – в кабінетах, лабораторіях, майстернях і т.п. у  випадку порушення ними вимог  нормативних актів про охорону  праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж  тощо.

 

 

3. Яка мета атестації робочих місць за умовами праці?

Основна мета атестації робочих  місць за умовами праці полягає  у врегулюванні відносин між власником  або уповноваженим ним органом  і працівниками в сфері реалізації прав на здорові і безпечні умови  праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу в  несприятливих умовах.

 

4. 3а що і в якому вигляді призначається відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здорові?

Відшкодування шкоди – один з інститутів цивільного права, якому присвячена гл.40 Цивільного Кодексу України "Обов'язки, що виникають  як наслідок нанесеної шкоди". У цій главі визначені не тільки загальні підстави відповідальності за нанесену шкоду, але і відповідальність:

 • за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за які винний зобов'язаний виплачувати страхові внески (ст. 456 Цивільного Кодексу України),
 • за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за які винний не зобов'язаний виплачувати страхові внески (ст. 457 Цивільного Кодексу України);
 • за шкоду, нанесену джерелом підвищеної небезпеки (ст. 450 Цивільного Кодексу України).
 • крім того, Цивільним кодексом України (ст. 454) встановлено порядок обліку провини потерпілого і майнового стану особи, яка завдала шкоду.

Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому шляхом ушкодження його здоров'я, відбувається у вигляді страхових виплат.

 

 

5. В чому полягають організаційні та технічні методи рішення завдань охорони праці?

До організаційних методів відносяться:

 1. професійний підбір і підготовка кадрів;
 2. розміщення і професійне використання працівників;
 3. систематичне підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок, знань;
 4. вдосконалення безпеки виробничих процесів;
 5. вдосконалення безпеки виробничого обладнання;
 6. вдосконалення соціальних, матеріальних і технічних умов виробництва для забезпечення безпечного проходження трудових процесів;
 7. вдосконалення організації, підвищення якості роботи служби охорони праці (на всіх рівнях управління будівельним виробництвом);
 8. чітка регламентація функціональних обов'язків всіх учасників трудового процесу;
 9. забезпечення ефективного нагляду і контролю за станом охорони праці на всіх рівнях управління;
 10. забезпечення дієвого контролю за діяльністю структурних підрозділів і функціональних служб будівельних організацій.

Технічні методи підвищення безпеки праці вирішують завдання підвищення ефективності виробничих процесів і операцій на базі вдосконалення техніки і технологій, поліпшення умов праці безпосередньо на робочих місцях.

 

 

 

 

 

6.Яким чином нормується розміщення вантажопідйомного устаткування та трансп засобів поблизу незакріпленої виїмки

Розміщеннябудівельних машин   необхідновизначати так, щобзабезпечувавсяпростір, достатній для оглядуробочоїзони  і маневрування за умовидотриманнябезпечноївідстаніпоблизунеукріпленоївиїмки,  штабеліввантажів, устаткування.    При ро-зміщеннівантажопідйомногоустаткування  і транспортнихзасобівпоблизунеукріпленоївиїмкислідпередбачатибезпечнівідстані, вказані в  БНіП  Ш-4-80 "Технікабезпеки в будівництві". Для запобіганняпадіннювстановлюванихелементівконструкцій в технологічних картах слідвказати:    - послідовністьоперації по монтажу  конструкцій;    - способи і  оснащення для тимчасовогозакріпленняконструкцій, якізабезпечуютьзручність і безпекуробітДля  проходу на робочімісця, розташовані  на  висоті, слідпередбачатидрабини, перехіднімістки.

Ширина проходів до робочихмісць повинна  бути не менше 0,6 м, а висотапроходів  не менше 1,8 м.Вибіртехнологічногооснащення  повинен   забезпечуватизручність і безпекуробіт.   У технологічних  картах на виробництвоземлянихробітуказуються: заходи безпеки при обслуговуваннібудівельних  машин, розміщенняматеріалівабоґрунтууздовжбрівок  траншей  і котлованів; способизабезпеченнястійкостіґрунту  при  устроїкотлованівабо траншей; рішення,  щозабезпечуютьнезмінністьположення і збереженнянаявнихкомунікацій. При  устроївиїмокглибиною 3 м і більше  повинен  розроблятися проект кріплень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Навчальна методичка О. Г.  Вільсон «Охорона праці в галузі»

2.  Інжинерні рішення з охорони  праці в будівельних спеціальностей 2011р. В Сапанов.

3. Недезпечні зони на будівельних  майданчиках О. Вільсон, В. Г.  Дзюбенко

4. Охорона праці Методичні вказівки  до виконання розділу дипломних  проектів О. Вільсон, В. Г.  Дзюбенко

5. ДСТУ 2293-99 Охорона праці терміни  та визначення основних понять

6. http://uadocs.exdat.com/docs/index-54766.html?page=2

7. http://koda.gov.ua/porjadok_provedennja_atestatsiji_robochih_mists_za_umova

mi_prats

 


Информация о работе Індивідуальна робота з «Охорона праці і навколишнього середовища»