Фінансовій аналіз АТ "Укрсиббанку"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2013 в 15:19, курсовая работа

Краткое описание

Аналіз дохідності та прибутковості дозволяє судити як про стан самих банків, так і про загальну економічну ситуацію в країні. Прибутковість банків має значення не тільки для самих банків, але і для всієї країни в цілому, і банкрутство банків тягне за собою збитки його клієнтів (депонентів): підприємств і населення. Стабільність економіки країни також багато в чому залежить від стабільності банківських установ, що у свою чергу досягається за допомогою проведення комплексного і всебічного економічного аналізу банківської діяльності.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 4
1.1 Форма власності та історія розвитку ПАТ «УкрСиббанк. 4
1.2 Діяльність та стратегія розвитку ПАТ «УкрСиббанк» 6
РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПАТ»УКРСИББАНКУ» ЗА 2009-2011 РОКИ 10
2.1 Аналіз активів та пасивів банку за 2009-2011р 10
2.2 Аналіз фінансового результату ПАТ «Укрсиббанку» за
2009-2011 роки 16
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. 19
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 22

Вложенные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 225.50 Кб (Скачать файл)

ЗМІСТ

ВСТУП                                 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ                                      4

         1.1 Форма  власності та  історія розвитку  ПАТ «УкрСиббанк.                     4

         1.2  Діяльність  та стратегія  розвитку ПАТ «УкрСиббанк»                          6

РОЗДІЛ ІІ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПАТ»УКРСИББАНКУ» ЗА 2009-2011 РОКИ                                                                                                                         10

        2.1 Аналіз активів та пасивів   банку за 2009-2011р                                     10

        2.2 Аналіз фінансового результату  ПАТ «Укрсиббанку» за

2009-2011 роки                                                                                                        16 

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.                                                                                            19

 ВИСНОВКИ                                                                                                             21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.                                                        22

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 Перехід до ринкової економіки потребує від українських комерційних банків підвищення ефективності керування банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу. У той же час, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах також багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи рішення виникаючих проблем.

Сьогодні одним із найбільш динамічних секторів української економіки є банківський, що показує високі кількісні темпи росту і придбаючий якісні характеристики, властиві, агентам ринкової економічної системи відношень. Його розвиток обумовлює необхідність удосконалювання методів економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування і контролю діяльност

Банки як комерційні підприємства, працюють заради одержання прибутку. Аналіз дохідності та прибутковості  дозволяє судити як про стан самих  банків, так і про загальну економічну ситуацію в країні. Прибутковість банків має значення не тільки для самих банків, але і для всієї країни в цілому, і банкрутство банків тягне за собою збитки його клієнтів (депонентів): підприємств і населення. Стабільність економіки країни також багато в чому залежить від стабільності банківських установ, що у свою чергу досягається за допомогою проведення комплексного і всебічного економічного аналізу банківської діяльності.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 

 

    1. Форма власності та  історія розвитку ПАТ «УкрСиббанк»

 

Банк є юридичною  особою у формі публічного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства

України та має цей  статус з дати його реєстрації в  Єдиному Державному реєстрі юридичних  осіб та фізичних

Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк” (надалі – “Банк”) є правонаступником комерційного інноваційного банку “Харківінкомбанк”, заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному банку України 28 жовтня 1991 року.

Згідно з рішенням Установчої конференції 21 жовтня 1991 року (протокол № 4) комерційний інноваційний банк “Харківінкомбанк” перереєстровано  у закрите акціонерне товариство. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 червня 1992 року (протокол № 2) було змінено найменування банку на Акціонерний комерційний інноваційний банк “УкрСиббанк”. Рішенням Загальних зборів акціонерів 25 серпня 1993 року

(протокол № 4) змінено  організаційну форму банку на  відкрите акціонерне товариство. Рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 27 жовтня 2009 р. Акціонерний комерційний інноваційний банк “УкрСиббанк” у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до норм Закону України “Про акціонерні товариства” змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк”, яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Акціонерного комерційного інноваційного банку

“УкрСиббанк”.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 423320, дата проведення державної реєстрації

18.12.2009р. Номер запису  про заміну свідоцтва 1 480 105 0045 005624.

З 2005 року основний акціонер банку - світовий лідер ринку фінансових послуг, міжнародна фінансова Група  з двохсотрічною історією BNP Paribas. Банк працює в 80 країнах. В Україні BNP Paribas посідає перше місце серед іноземних банків за розміром активів, чистим прибутком, ринковою капіталізацією. За версією Standard & Poor's, рейтинг BNP Paribas АА-. У світі всього декілька банків з таким високим рейтингом надійності.

Сьогодні більша частина акцій - 84,99% належить Групі BNP Paribas. За період стратегічного партнерства з BNP Paribas УкрСиббанк вийшов на якісно новий рівень обслуговування, відкрив нові напрямки бізнесу.

Сьогодні це універсальний  банк, який гармонійно розвивається як у роздрібному, так і корпоративному бізнесі.

У 2011 році завершилася  операція купівлі 15% акцій УкрСиббанку  Європейським банком реконструкції  та розвитку (ЄБРР). Таким чином, сьогодні акціонери банку - це потужні міжнародні фінансові структури.

Акціонери УкрСиббанку демонструють впевненість в стабільності та подальший розвиток банку. У листопаді 2011 року прийнято рішення збільшити статутний капітал УкрСиббанку на 1,36 млрд грн до 8,872 млрд. грн. Це дозволило УкрСиббанку отримати від акціонерів всі необхідні кошти для подальшого розвитку діяльності в Україну.

Cтаном на 31.12.2011 АТ  „УкрСиббанк” є провідним українським  банком та найбільшим банком  з іноземними інвестиціями в  України, входить до 1-ї категорії  банків України за класифікацією  Національного банку України.

На звітну дату Банк має 705 безбалансових відділень у 188 містах та селищах міського типу України. Банк не має представництв та інших  відокремлених підрозділів

Основна довгострокова  стратегічна мета УкрСиббанку - збільшити  кількість активних клієнтів вдвічі до 2015 року, в той же час в середньостроковій перспективі пріоритетом буде підвищення дохідності бізнесу та збільшення ефективності роботи банку. Банк націлений у найкоротший термін стати більш прибутковим після витрат на резервуваня

ПАТ «УкрСиббанк» також володіє або є акціонерами інших підприємств таких як: ЗАТ «КУА» Укрсиб Естет – 99,5% капиталу, ТОВ «Українська лізингова компанія» - 100% капіталу, ТОВ «Ресторан Театральний»-99,7% капіталу та ін.

 

    1.     Діяльність та стратегія  розвитку ПАТ «УкрСиббанк»

 

Види діяльності, які  здійснює Банк та має здійснювати  банк Перелік ліцензій (дозволів):

1. Банківська ліцензія  НБУ № 75 від 05.10.2011 р. на право  надання банківських послуг, визначених  частиною третьою статті 47 Закону  України „Про банки і банківську діяльність”. Термін дії – необмежений.

2. Генеральна ліцензія  НБУ на здійснення валютних  операцій № 75 від 05.10.2011 р. на  право здійснення валютних операції  згідно з додатком, яким визначений  наступний перелік таких валютних  операцій:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою  іноземною валютою та чеками (купівля,  продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і  пунктах обміну іноземної валюти  банків;

- операції з готівковою  іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахунків  клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів  – нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських  рахунків банків (резидентів та  нерезидентів) в іноземній валюті.

- ведення кореспондентських  рахунків банків (нерезидентів) у  грошовій одиниці України.

- відкриття кореспондентських  рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських  рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення  операцій за ними;

- залучення та розміщення  іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення  іноземної валюти на міжнародних  ринках;

- торгівля іноземною  валютою на валютному ринку  України [за винятком операцій  з готівковою іноземною валютою  та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і  пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

- торгівля іноземною  валютою на міжнародних ринках;

- залучення та розміщення  банківських металів на валютному  ринку України;

- торгівля банківськими  металами на валютному ринку  України;

- валютні операції  на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;

- валютні операції  на міжнародних ринках, які належать  до фінансових послуг згідно  зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому-сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

Термін дії – необмежений.

3. Ліцензія Серія АВ  № 507197 від 12.01.2010 р. видана Державною  комісією з цінних паперів  та фондового ринку на здійснення  професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними

паперами: Брокерська діяльність. Термін дії – 23.10.2014 р.

4. Ліцензія Серія АВ  № 507198 від 12.01.2010 р. видана Державною  комісією з цінних паперів  та фондового ринку на здійснення  професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:

Дилерська діяльність. Термін дії – 23.10.2014 р.

5. Ліцензія Серія АВ  № 507199 від 12.01.2010 р. видана Державною  комісією з цінних паперів  та фондового ринку на здійснення  професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:

Андеррайтинг. Термін дії  – 23.10.2014 р.

6. Ліцензія Серія АВ  № 507201 від 12.01.2010 р. видана Державною  комісією з цінних паперів  та фондового ринку на здійснення  професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами:

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Термін дії  – 23.10.2014 р.

7. Дозвіл № 61 від  09.08.1994 р. на право здійснення  діяльності як депозитарій інвестиційного  фонду чи інвестиційної компанії, виданий Міністерством фінансів України. Термін дії – необмежений.

Головні напрями розвитку банку:

- «Клієнтоорієнтована модель» бізнесу. У виборі напряму розвитку і покращення УкрСиббанк керується потребами і побажаннями клієнтів. У планах банка - нові програми лояльності, кредитні й депозитні продукти, "пакетні пропозиції", нові можливості управління рахунком та здійснення переказів і платежів. У 2011 році ми запустили нову модель дистрибуції, впровадження якої буде повністю завершено до кінця 2012 року. Нова "клієнтоорієнтована модель" передбачає нову операційну модель, нові формати відділень, нову комерційну організацію і мотиваційну

систему для персоналу. Впровадження даної моделі дозволить збільшити  час спілкування з клієнтами, зменшуючи час на обслуговування, збільшити рівень продажів і крос-продажів, а також вийти на якісно новий рівень культури обслуговування клієнтів. На фінальній стадії модернізація мережі банкоматів і розширення функціоналу АТМ. Буде широкодоступним використання повнофункціональних банкоматів нового покоління з функцією прийому готівки (cash-in) та кіосків самообслуговування. Таким чином, зміни дадуть додаткові можливості залучення нових клієнтів і утримання існуючих.

- Автоматизація і оптимізація Окрім удосконалення процесів обслуговування клієнтів, банк зосередиться на оптимізації внутрішніх процесів, автоматизації, покращенні операційної ефективності, усуненні бюрократії, у тому числі оптимізації витрат на інфраструктуру, передачі непрофільних функцій на аутсорсинг, поліпшенні управління нерухомістю і процессом закупівель, продовженні оптимізації організаційної структури та інше для досягнення найбільш ефективної організації діяльності банку і зниження операційних витрат.

- Ризик-менеджмент і стягнення боргів.  УкрСиббанк як частина групи BNP Paribas проводить зважену політику ризик менеджменту, звертаючи особливу увагу на можливі валютні і кредитні ризики, а також ризик ліквідності, пов'язані із загальною макроекономічною ситуацією і ситуацією на банківському ринку країни. УкрСиббанк продовжить повернення виданих кредитів та боротьбу із простроченою заборгованістю. З цією метою банк планує проведення акцій, спрямованих на погашення довгострокової простроченої заборгованості клієнтів, проведення реструктуризації портфелю неякісних кредитів, впровадження прогресивних програм добровільної реалізації заставного майна, а також у планах частковий продаж портфелю проблемних кредитів. При цьому, у центрі уваги також залишається боротьба з простроченною заборгованістю менше 180 днів і моніторинг кредитного рейтингу поточних позичальників.

Информация о работе Фінансовій аналіз АТ "Укрсиббанку"