Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 13:15, курсовая работа

Краткое описание

Метою написання курсової роботи є з’ясування роль аналізу
фінансового стану підприємства для ефективного управління ним на прикладі обраного об’єкта дослідження. Предметом є економічні відносини з приводу аналізу фінансового стану та ефективного управління підприємством.
Основними завданнями дослідження є: розкриття змісту фінансового стану та методики його аналізу; аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; обрахунок та оцінка основних показників фінансового стану; пошук шляхів покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

Содержание

ВСТУП...…………………………………………………………………………………………...3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Значення, завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства та його роль в ефективному управлінні підприємством 5
1.2. Методика аналізу фінансового стану підприємства 8
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» за 2008-2009 роки 19
2.1. Загальна економічна характеристика підприємства ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 19
2.2. Аналіз майна підприємства та впливу факторів на нього 19
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 23
2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства 28
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» на майбутні періоди 35
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

фін стан.doc.docx

— 80.70 Кб (Скачать файл)


МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ТА ДОВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ОБЛІКУ , АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни “Економічний аналіз”

НА  ТЕМУ:

“Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством ”

 

(На матеріалах  “ВАТ Чернівецький хлібокомбінат”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Науковий керівник: С.Г. Халак

                                                                   Виконавець:

                                                                                                    Студент II курсу групи ФК-207

                             Колотило

              Спеціальність “Фінанси і кредит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці

2010

 

ЗМІСТ


 

 

 

ВСТУП...…………………………………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ                                 ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Значення, завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства та його роль в ефективному управлінні підприємством 5

1.2. Методика аналізу фінансового стану підприємства 8

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА             ПРИКЛАДІ ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» за 2008-2009 роки 19

2.1. Загальна економічна характеристика підприємства ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 19

2.2. Аналіз майна підприємства та впливу факторів на нього 19

2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 23

2.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства 28

РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ   ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» на майбутні періоди 35

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

За умов ринкової економіки підприємство здійснює  свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає  в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси  і побажання  покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може оплатити вартості товару, робіт та послуг, розрахуватись з бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Отже, щоб запобігти катастрофі, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.

Одним із інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.

Важливість теоретичного і практичного значення вищевказаного  обумовлює вибір теми курсової роботи. Об’єктом дослідження обрано            ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат».

Метою   написання   курсової   роботи    є   з’ясування    роль   аналізу

фінансового стану підприємства для ефективного  управління ним на прикладі обраного об’єкта дослідження. Предметом є економічні відносини з приводу аналізу фінансового стану та ефективного управління підприємством.

      Основними завданнями дослідження є: розкриття змісту фінансового стану та методики його аналізу; аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства; обрахунок та оцінка основних показників фінансового стану; пошук шляхів покращення фінансового стану досліджуваного підприємства.

При написанні роботи була використана  фінансова звітність                      ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат». Проблеми фінансового стану вітчизняних підприємств, методики  аналізу досліджуються в роботах багатьох вчених та науковців, зокрема: Мец В. О.,  Коробова М.Я., Лахтіонової Л.А., Чумаченко М.Г., Цал-Цалко Ю.С. При розробці даної теми    були використані праці названих авторів, а саме статті з періодичних економічних видань, а також підручники та посібники з дисциплін Економічний аналіз, Фінансовий аналіз та Фінанси підприємств.

Перший розділ роботи присвячено визначенню змісту фінансового стану підприємства, як важливого економічного   показника  ефективності діяльності підприємства. Також наведено теоретичні основи і  методику розрахунку основних показників фінансового стану підприємства.

У другому розділі здійснено  аналіз фінансового стану конкретного  підприємства. А саме проаналізовано динаміку за звітній період статей балансу підприємства та таких основних показників, як ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість та оборотність  активів. Окремо проведено аналіз рівня  ділової активності підприємства.

Щодо третього розділу, то в ньому  запропоновано деякі шляхи  покращення фінансового стану досліджуваного  підприємства.

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1.Значення, завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства та його роль в ефективному управлінні підприємством

 

 

Підвищення ефективності виробництва  підприємства, зміцнення його конкурентоспроможності вимагають принципово нових підходів до управління й організації виробництва. Тому для прийняття правильних управлінських  рішень треба, з одного боку, вміти  чітко аналізувати і взаємопов’язувати  реальні процеси, з іншого - виявляти закономірності і тенденції розвитку подій, які спрямовують діяльність підприємства у цих. реальних умовах на досягнення поставлених цілей.

Першочергове завдання  аналізу  фінансового стану - розкрити причинно-наслідкові зв’язки між фінансовою та виробничою діяльністю підприємства. Необхідні  передумови для стійкого фінансового  стану створює виробнича діяльність. Якщо підприємство працює ритмічно, випускає рентабельну продукцію, успішно  її реалізує, воно, здебільшого, має  необхідні кошти для платежів. Однак нерідко трапляються випадки, коли прибуткове підприємство має фінансові труднощі. Це пояснюється тим, що фінанси залежать не лише від розміру доходів, які надходять, не лише від наявності засобів, а й від того, наскільки раціонально й ефективно використовуються засоби, тобто від якості самої фінансової роботи. В умовах ринку зі скрутного фінансового стану підприємство зобов’язане виходити самостійно за рахунок мобілізації внутрішніх резервів і поліпшення роботи. Тому важливим об’єктом аналізу є вивчення правильності використання фінансових ресурсів відповідно до їх цільового призначення.

Завдання аналізу фінансового  стану підприємства визначаються також інтересами користувачів аналітичним матеріалом. В умовах ринкової економіки підприємства діють як самостійні товаровиробники. Водночас у діяльності підприємства зацікавлені численні фізичні та юридичні особи, державні органи, які уважно стежать, за результатами цієї діяльності і фінансовим станом підприємств.

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Новий план рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку та звітності у відповідність із міжнародними стандартами зумовили необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки.

Інформаційною базою аналізу фінансового  стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється на основі форм:  П(С)БО № 2 «Баланс», ф. 1; П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», ф. 2; П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів», ф. 3; П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал», ф. 4. Ця звітність орієнтована на ринкові відносини, на тих користувачів, які не можуть вимагати у службовому порядку звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб.

Слід зауважити, що за доступністю  інформація поділяється на відкриту й закриту (остання є комерційною  таємницею), а тому аналіз фінансового  стану може бути двох видів:

  1. внутрішній;
  2. зовнішній.

Внутрішній аналіз здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що застосовуються на підприємстві, і  виконується способом порівняння цих нормативів з фактичними параметрами фінансової діяльності підприємства і на більшості підприємств існує управлінський облік, за допомогою якого проводиться аналіз підприємства  на вимогу керівництва.

Зовнішній аналіз здійснюється зацікавленими  організаціями - податковою інспекцією, банком, акціонерами, іншими структурами - за даними бухгалтерської звітності. Особливість звітності, яку розроблено згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, полягає в тім, що нею можуть широко користуватися інвестори та інші особи, які беруть участь у підприємницькій діяльності, - кредитори, постачальники, конкуренти, працівники підприємства. Кожний користувач фінансової звітності, як правило, вивчає ту інформацію, котра йому необхідна в процесі підприємницької діяльності. Так, власникам підприємств необхідно знати, збільшується чи зменшується питома вага власного капіталу, оцінити ефективність використання ресурсів підприємства; кредиторам і постачальникам - необхідність і можливість продовження кредиту, умови кредитування, гарантії повернення кредиту тощо. Детальний аналіз фінансового стану може проводити адміністрація підприємства, бо вона має можливість використовувати дані управлінського обліку для прийняття управлінських рішень.

Головне завдання фінансового аналізу - своєчасно виявити й усунути  недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські рішення для  поліпшення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Звідси випливають і основні  напрямки аналізу фінансового стану - вивчення причин, які негативно  чи позитивно позначаються на фінансовому стані, підготовка проектів управлінських рішень щодо підвищення фінансової стабільності та платоспроможності підприємства, розробка заходів для оптимізації структури фінансових ресурсів і їх ефективного використання.

Завдання аналізу фінансового  стану можуть бути різними залежно від цілей аналізу і специфіки підприємства. Ці завдання розв’язуються на основі дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників з виокремлюванням таких основних підрозділів аналізу фінансового стану підприємства:

  1. аналіз балансу;
  2. аналіз майна і джерел його утворення (аналіз активів і пасивів);
  3. аналіз ліквідності та платоспроможності;
  4. аналіз фінансової стійкості;
  5. аналіз ділової активності;

Якість фінансового аналізу  залежить від застосованої методики, достовірності даних фінансової звітності, а також від компетенції керівника, який приймає управлінські рішення.

Отже, на основі даних поточного  фінансового аналізу здійснюється розроблення основних показників фінансової та виробничої діяльності, а вже  на підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку підприємства в перспективі. Від того, наскільки  якісно проведено фінансовий аналіз, залежить ефективність управлінських  рішень, а відтак – ефективність роботи підприємства в цілому.

 

 

1.2. Методика аналізу фінансового  стану підприємства

 

 

Загальне  ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом здійснюється безпосередньо за бухгалтерським балансом, а також з допомогою  розрахунку коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства.

Спочатку  порівнюють валюту балансу за звітний  і попередній періоди, що дає змогу  визначити загальну тенденцію зміни  балансу. Для загальної оцінки зміни фінансового стану потрібно визначити співвідношення динаміки балансу і динаміки обсягів виробництва, реалізації продукції, а також прибутку підприємства.

Методика аналізу загальної  валюти балансу може бути доповнена розрахунком: коефіцієнтів приросту валюти балансу, коефіцієнтів приросту виручки від реалізації продукції, коефіцієнтів приросту прибутку від реалізації, прибутку від інших видів діяльності підприємства. Ці коефіцієнти також дають змогу оцінити загальний фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт приросту майна (Кб) розраховують за формулою:

              (Б10


                          Б0                                                                                

Информация о работе Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством