Аеродинамічні характеристики профілю крила

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2013 в 23:55, практическая работа

Краткое описание

Середня лінія профілю: yср(x) = 0,5[yв(x) + yн(x)].
Відносна увігнутість профілю: ...
де fmax – максимальне відхилення середньої лінії профілю від хорди. ...
де xf – абсциса максимальної увігнутості профілю.
Використовуючи ці формули, та дані Таблиці №1, виконуємо наступні розрахунки, будуємо профіль крила та заповнюємо таблицю

Вложенные файлы: 1 файл

ustimenko_2dz (1) (1).doc

— 373.50 Кб (Скачать файл)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра авіоніки

 

 

 

 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №1

з дисципліни "Основи авіації"

 

Тема: Аеродинамічні характеристики профілю крила

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент  групи факультету авіоніки

1

Номер залікової книжки № ****82

 

 

 

 

 

Перевірив:.

 

 

Київ 2013

Хід виконання роботи:

Варіант №2

  1. Хорда профілю:

b = 4,25 м

 

Відносна товщина профілю:

,

  ,

,

де   xc – абсциса максимальної товщини профілю.

Середня лінія профілю:

yср(x) = 0,5[yв(x) + yн(x)].

Відносна увігнутість  профілю:

,

де   fmax – максимальне відхилення середньої лінії профілю від хорди.

,

де   xf – абсциса максимальної увігнутості профілю.

 

Використовуючи ці формули, та дані Таблиці №1, виконуємо наступні розрахунки, будуємо профіль крила та заповнюємо таблицю

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця №1:

x

c,%

f,%

0

0

0

0

0

2,5

3,85

-2,74

6.59

0.555

5

5,26

-3,66

8.92

0.8

10

7,08

-4,66

11.74

1.21

15

8,25

-5,13

13.38

1.56

20

8,97

-5,38

14.35

1.795

30

9,50

-5,50

15

2

40

9,22

-5,29

14.51

1.965

50

8,47

-4,77

13.24

1.85

70

5,95

-3,22

9.17

1.365

90

2,39

-1,26

3.65

0.565

100

0

0

0

0


 

звідси

 сmax=4,25 ∙ 13 /100% = 0,552 м а відповідно - , із даних таблиці.

= 2%, звідси:

 fmax =4,25 ∙ 2 / 100% =  0,085 м, а відповідно xf = 30%, із даних таблиці.

 

 

 
Рис. 1. Геометричні характеристики профілю крила

 За даними в Таблиці №2, значеннями коефіцієнтів піднімальної сили та сили лобового опору, побудувати графіки:  Cx = f(a), Cy = f(a), Cy = f(Cx), та заповнити Таблицю №3.

Суmax = 1,54 (із даних таблиці №2);

 Схmin = 0,010 (із даних таблиці №2);

Оскільки  , то Кmax= 21.42  звідси:

       aнв= 2˚ (із даних таблиці №2);

Виходячи з даних  в таблиці №2, а саме з графіка Су, a0 ≈ -1˚;

aкр = 20˚ (із даних таблиці №2, при Суmax ).

 

   Таблиця №2:

          

a

Cy

Cx

К

-4

-0,19

0,013

-14.61

-2

-0,01

0,010

-1

0

0,13

0,011

11.81

2

0,30

0,014

21.42

4

0,42

0,020

21

6

0,58

0,030

19.3

8

0,72

0,040

18

10

0,86

0,054

15.92

12

1,15

0,090

12.7

16

1,44

0,134

10.74

18

1,53

0,162

9.4

20

1,54

0,177

8.7

22

1,44

0,230

6.2


 

 

 

 

 

 

  Таблиця №3:

Суmax

Схmin

Кmax

Су(a=0)

Сх(a=0)

a0

aкр

aнв

1,54

0,010

21,429

0,13

0,011

-1°

20°
 

 

 

 

Рис. 2. Графік залежності Су кута атаки

Рис. 3. Графік залежності Сх від кута атаки

 

Рис. 4. Поляра крила

Рис. 4. Поляра крила

 

 

 

 

Користуючись графіками, розраховуємо піднімальну силу  Y, силу лобового опору X, силу профільного Xр та індуктивного  Xi  опору при куті атаки aі, якщо:

- кут атаки  aі = (10 + n);      ai = 12;

- площа крила  S = (100 + 5m) м2;              S = 140 м2;

- швидкісний напір  q = (1980 + 10n) Н/м2;  q = 2000 Н/м2,

де   n – остання цифра номеру залікової книжки;

m – передостання цифра номеру залікової книжки.

Піднімальна сила:

Сила лобового опору:

Оскільки лобовий опір  X складається з профільного  Xp  та індуктивного  Xi  опорів:

X = Xp+ Xi,   або    Сх = Схp + Сxi,

Оскільки Схр = Сx min=0, 01  ,

то для кута α = 12˚, Сxi =Cx - Cxp = 0,090 - 0,010=0,080, звідси:

Визначимо швидкість руху крила V  та відповідне їй число М на висоті  Н при куті атаки  aі. Де

 

 

Н = (3000 + 1000n) м,

Н = 5000 м

 

 

Таблиця № 4

Висота Н, м

Температура Т, ºК

Густина r, кг/м3

3000

269

0,909

4000

252

0,819

5000

256

0,736

6000

249

0,660

7000

242

0,590

8000

236

0,523

9000

229

0,467

10000

223

0,414

11000

217

0,365

12000

216

0,312

     

Отже, користуючись даними з таблиці №4 виконуємо наступні обрахунки:

 

Число Маха: , де  , звідси          

Заповнимо Таблицю №5:

 

Таблиця №5

Y

X

Xр

Xi

V

M

322000

25200

2800

22400

66,82

0.20Информация о работе Аеродинамічні характеристики профілю крила